شماره نظام پزشکی : 42367
حمیدرضا رئیس احمد متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ بیماری های پستان از انگلستان
دوشنبه از ساعت 8 الی 13 بعد از ظهر یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 21 شب