شماره نظام پزشکی : 36572
مریم طباطباییان بورد تخصصی جراحی عمومی، جراحی پستان
شنبه از ساعت 9 الی 13 بعد از ظهر و 16 الی 21 شب/ یکشنبه از ساعت 9 الی 13 بعد از ظهر/ چهارشنبه از ساعت 9 الی 13 بعد از ظهر و 16 الی 21 شب


روز دوشنبه ویزیت VIP میباشد. بیمارانی که نیاز به جراحی زیبایی سینه دارند میتوانند از این نوبت ها استفاده نمایند.