شماره نظام پزشکی : 36572
مریم طباطبائیان بورد تخصصی جراحی عمومی، جراحی پستان
شنبه از ساعت 9 الی 13 بعد از ظهر و 16 الی 21 شب/ یکشنبه از ساعت 9 الی 14 بعد از ظهر/ دوشنبه ازساعت 11 الی 13 بعد از ظهر/ چهارشنبه از ساعت 9 الی 13 بعد از ظهر و 16 الی 21 شب


متقاضیانی که نیاز به جراحی زیبایی سینه دارند از نوبت های روز دوشنبه استفاده نمایند.