شماره نظام پزشکی : 118442
پوریا عادلی متخصص رادیوتراپی، انکولوژی
شنبه ها از ساعت 17الی 21 شب