شماره نظام پزشکی : 40762
فرانک مظاهری پزشک غربالگری
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 13 بعد از ظهر