شماره نظام پزشکی : 41485
ولی الله مهرزاد فوق تخصص خون و انکولوژی
چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 21