شماره نظام پزشکی : 122569
هاجر طاهری بورد تخصصی تصویربرداری و اینترونشنال پستان- متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10صبح الی 14 بعد از ظهر چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 21 شب


جهت انجام سونوگرافی به همراه داشتن کلیه مدارک قبلی(سونوگرافی،ماموگرافی و نمونه برداری) بیمار الزامی می باشد.

همچنین جهت سونوگرافی برای افراد بالای 40 سال وجود عکس ماموگرافی الزامی است.