شماره نظام پزشکی : 116888
امین بیغمیان متخصص رادیولوژی، سونوگرافی
شنبه ها، یکشنبه ها، سه شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 21 شب چهارشنبه ها از ساعت 8 الی 14 بعد از ظهر


  • کلینک آناهید در تاریخ سه شنبه 28 اسفند ماه تعطیل می باشد.
جهت انجام سونوگرافی به همراه داشتن کلیه مدارک قبلی(سونوگرافی،ماموگرافی و نمونه برداری) بیمار الزامی می باشد.

همچنین جهت سونوگرافی برای افراد بالای 40 سال وجود عکس ماموگرافی الزامی است.