شماره نظام پزشکی : 74346
الهام معظم متخصص پزشکی اجتماعی( پیشگیری از سرطان)
یکشنبه ها از ساعت 16 الی 21 شب


  • کلینک آناهید در تاریخ سه شنبه 28 اسفند ماه تعطیل می باشد.