شماره نظام پزشکی : 58587
رویا انصاری متخصص لنف ادم
سه شنبه ها از ساعت 16 الی 20 شب


  • کلینک آناهید در تاریخ سه شنبه 28 اسفند ماه تعطیل می باشد.