در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 112793

نازیلا طیاری

بورد تخصصی تصویربرداری و اینترونشنال پستان-متخصص رادیولوژی

شنبه ها 9صبح الی 12 بعد از ظهر


جهت انجام سونوگرافی به همراه داشتن کلیه مدارک قبلی(سونوگرافی،ماموگرافی و نمونه برداری) بیمار الزامی می باشد.

همچنین جهت سونوگرافی برای افراد بالای 40 سال وجود عکس ماموگرافی الزامی است.