در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 36572

مریم طباطبائیان

بورد تخصصی جراحی عمومی، جراحی پستان

یکشنبه از ساعت 9 الی 15 بعد از ظهر/ چهارشنبه از ساعت 9 الی 17 شب


متقاضیانی که نیاز به جراحی زیبایی سینه دارند از نوبت های روز دوشنبه استفاده نمایند.