در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 122569

هاجر طاهری

بورد تخصصی تصویربرداری و اینترونشنال پستان-متخصص رادیولوژی

یکشنبه از ساعت 9 صبح الی 14 بعد از ظهر و چهارشنبه ها از ساعت 15 الی 21 شب


جهت انجام سونوگرافی به همراه داشتن کلیه مدارک قبلی(سونوگرافی،ماموگرافی و نمونه برداری) بیمار الزامی می باشد.

همچنین جهت سونوگرافی برای افراد بالای 40 سال وجود عکس ماموگرافی الزامی است.