• لطفا به روز و تاريخ مراجعه ي خود دقت نماييد.
  • لطفا حداقل 15 دقيقه قبل از زمان نوبت خود در کلينيک حضور داشته باشيد.
  • بيماران مربوط به عمل ايمپلنت لطفا حتما قبل از مراجعه آزمايشهاي CBC را انجام داده و به همراه داشته باشند.
  • براي اخذ نوبت به صورت تلفني با شماره تلفن هاي زير تماس حاصل فرماييد.
    031-2242342