در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 120366

لیلا انصاری

بورد تخصصی تصویربرداری و اینترونشنال پستان- متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دوشنبه ها 12:00-9:00


کلینیک آناهید
فاز یک، طبقه دو
شماره های تماس:4-35548123-031 و 36066-031
بیمه های طرف قرارداد:بانک تجارت،آزاد

جهت انجام سونوگرافی به همراه داشتن کلیه مدارک قبلی(سونوگرافی،ماموگرافی و نمونه برداری) بیمار الزامی می باشد. همچنین جهت سونوگرافی برای افراد بالای 40 سال وجود عکس ماموگرافی الزامی است.