در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 40762

فرانک مظاهری

پزشک غربالگری

سه شنبه ها 12:00-9:00


کلینیک آناهید
فاز یک، طبقه دو
شماره های تماس:4-35548123-031 و 36066-031
بیمه های طرف قرارداد:بانک تجارت،آزاد